Điều khoản sử dụng

Chào mừng Bạn ghé thăm website Thaoduoc.net

Chúng tôi mong muốn Bạn dành thời gian để tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Thaoduoc.net như dưới đây.

Điều khoản sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc Bạn khi sử dụng các dịch vụ trên Thaoduoc.net. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các dịch vụ. 

Bằng việc ghé thăm website Thaoduoc.net và sử dụng các dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản sử dụng này, Chính sách thanh toán, vận chuyển, Chính sách đổi trả và Chính sách Bảo mật thông tin của chúng tôi.

Chúng tôi thực hiện Điều khoản sử dụng này theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền của chúng tôi tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của Chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Bạn sử dụng các dịch vụ hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng các dịch vụ của Bạn.

1. BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Thaoduoc.net đối với các đối tượng thể hiện trên website.

Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, bài viết, video, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của chúng tôi hoặc bên thứ ba cấp phép cho chúng tôi. 

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Thaoduoc.net là xâm phạm quyền của Thaoduoc.net. Chúng tôi có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

2. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Chúng tôi khuyến khích việc trao đổi, tiếp nhận thông tin đa chiều từ phía Bạn, vì vậy, thông tin trên Thaoduoc.net bao gồm các bài viết, hình ảnh, video, bình luận chỉ mang tính chất tham khảo, chúng tôi không đảm bảo cho việc áp dụng các thông tin này vào các mục đích.

Khi cần áp dụng thông tin trên Thaoduoc.net đề nghị Bạn tham vấn ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa, chúng tôi không chịu trách nhiệm với việc Bạn tự ý áp dụng các thông tin trên website Thaoduoc.net.

Thaoduoc.net không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.

3. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THAODUOC.NET

Thaoduoc.net có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

Thaoduoc.net có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

Thaoduoc.net được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà Bạn đã đưa lên website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. Thaoduoc.net không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.

Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà Bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của Bạn; điều đó có nghĩa Thaoduoc.net sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

Thaoduoc.net có quyền từ chối một số tài liệu Bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

4. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Thaoduoc.net cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền của Thaoduoc.net.

Thaoduoc.net cho phép Bạn gửi ý kiến đồng ý hay phản bác, góp ý về nội dung trên website, chúng tôi sẽ xem xét các ý kiến đó để hoàn thiện website trong thời gian sớm nhất có thể.

Thaoduoc.net cho phép Bạn gửi yêu cầu tư vấn về bài thuốc, cây thuốc, phương pháp chữa bệnh trong phạm vi cho phép. Chúng tôi bảo đảm tính riêng tư của thông tin và tùy từng trường hợp cụ thể có thể sử dụng những hình ảnh, thông tin đó với mục đích phát triển website mà không cần phải xin phép bằng văn bản từ phía Bạn. 

Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của Thaoduoc.net; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của Thaoduoc.net.

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.

5. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Thaoduoc.net luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý từ phía Bạn về nội dung và bố cục trình bày, hình ảnh, video trên website. 

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Thaoduoc.net và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website.

6. CHẤM DỨT

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi Bạn hoặc bởi chúng tôi theo các trường hợp sau đây:

Chấm dứt bởi Bạn: Bạn có thể chấm dứt Điều khoản Sử dụng này bằng cách không sử dụng các Dịch vụ nữa.

Chấm dứt bởi chúng tôi: Điều khoản sử dụng này chấm dứt ngay lập tức mà chúng tôi không cần phải thông báo trước nếu (i) theo sự quyết định của chúng tôi, Bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này hoặc (ii) Pháp luật hoặc quyết định của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án yêu cầu chúng tôi chấm dứt Điều khoản Sử dụng.

7. LIÊN HỆ

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản sử dụng này, về hoạt động của các Dịch vụ, hoặc sự kết nối của Bạn với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: cskh@thaoduoc.net.